Sant Francesc de Formentera

Sant Francesc de Formentera Informadors Lluís Castelló Castelló “de na Pepa” (1931) Joan Castelló Maians “d’en Ros” (1915) Maria Castelló Marí “d’en Martí d’en Miquel Martí” (1917) Vicent Castelló Riera “de can Vicent Castelló” (1923) Joan Castelló “de can Pep Teuet...