7. Vinculació del projecte del NOTIB amb la UIB i amb l’IEC

De primer el projecte fou presentat per Joan Miralles i Monserrat, en el marc del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB, com un dels projectes del programa Mossèn Antoni M. Alcover, el curs 1997-98. Es demanà una beca que obtingué l’alumna de filologia catalana Antònia Maura Reynés (1999-2005). La primera tasca va ser el buidatge de la toponímia inclosa a la Gran Enciclopèdia de Mallorca. Els altres becaris o investigadors que han col·laborat des de 1999 en l’elaboració del NOTIB, com a assistents a les reunions de la CTAL són:

Isabel Serra i Martínez (1999-2000), Carolina Rigo i Guasch (1999-2000), Hermínia Planisi i Gili (2004-2005), Adriana Mir i Jaume (2006), Ester Caselles i Vives (2006-2007), Aina Vallès i Moragues (2007-2008) i Francisca Latorre i Sánchez, des de 2009 fins avui, com a becàries del Gabinet d’Onomàstica i, a més d’Antònia Maura i Reynés (1999-2005), Bàrbara Barceló i Roig (2004-2005), Bartomeu Mascaró i Buades (2006-2007), Llorenç Carrió i Crespí (2007-2008), Maria del Camí Dols i Martorell (2008-2009) i Neus Sànchez i Lendínez (2014-2015), com a becaris de la CTAL, Laura Sastre i Barros (2014-2015), com a col·laboradora del NOTIB, Maria Antònia Cifre i Mascaró (2015-2016) com a becària del Servei Lingüístic i Ariadna Olives i Calbet (2015-2016), com a becària de la CTAL i Jordi Amengual i Dols (2015-2016) i Carles Canals i Gozálvez (2015-2016), com a contractats del Servei Lingüístic i, finalment, Josep Ramon Santiago i Peset (2016-2017) com a becari de la CTAL. Mereix menció a part la col·laboració d’Honorat Jaume i Font, des de 2009 al 2013, per la seva tasca en la informatització dels materials. D’altres col·laboradors en tasques puntuals han estat Maria del Mar Riera i Gelabert, Dídac Martorell i Paquier i Miquel Noguerol i Crespí.

L’adscripció del NOTIB a la Secció Filològica de l’IEC tingué lloc en la sessió ordinària del 14 de de desembre de 2014, quan la presidenta, Maria Teresa Cabré, presentà per a l’aprovació els projectes de recerca de la SF. Durant el present curs hem lliurat els materials pertinents del NOTIB a Santiago Muxach, cap de Recursos Digitals a l’IEC, perquè siguin inclosos en el web de l’IEC i puguin ser consultables en línia, com també ho seran en el web de la UIB.