Director i realitzadors del projecte

 

Joan Miralles i Monserrat

Director del projecte del NOTIB. Membre numerari de la SF
Aplec de material i treball de camp a Mallorca.

Xavier Gomila i Pons

Professor d’ensenyament secundari. Membre de l’Institut Menorquí d’Estudis
Aplec de material i treball de camp a Menorca.

Enric Ribes i Marí

Membre corresponent de la SF
Aplec de material i treball de camp a Eivissa i a Formentera.

D'altres membres de la CTAL

 

Isidor Marí i Mayans

Membre numerari de la SF

Aina Moll i Marquès

Membre numerària de la SF

Cosme Aguiló i Adrover

Membre corresponent de la SF

Maria Eulàlia Fons i Carbonell

Tècnica de SITIBSA (Servei d’Informació Territorial de les IB)

Honorat Jaume i Fons

Becari de col·laboració (2009-2011) i col·laborador honorífic del Dep. de Fil. Cat. i Ling. Gen. (2012-2013, UIB)

Francesca Latorre i Sánchez

Servei Lingüístic de la UIB

Becaris i col·laboradors

 

Antònia Maura i Reynés

(1999-2005)

Bàrbara Barceló i Roig

(2004-2005)

Bartomeu Mascaró i Buades

(2006-2007)

Llorenç Carrió i Crespí

(2007-2008)

Maria del Camí Dols i Martorell

(2008-09)

Neus Sànchez i Lendínez

(2014-2015)

Laura Sastre i Barros

(2014-2015)

Maria Antònia Cifre i Mascaró

(2015-2016)

Ariadna Olives i Calbet

(2015-2016)

Jordi Amengual i Dols

(2015-2017)

Carles Canals i Gosálvez

(2015-2016)

Josep Ramon Santiago Peset

(2016-2017)

Maria del Mar Umbert i Seguí

(2017 – )