1. Contingut i objectius del projecte

El Nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears (NOTIB) és un projecte vinculat des del primer moment a la Universitat de les Illes Balears [(UIB) Departament de Filologia Catalana i Lingüística General] i després a l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que iniciàrem l’any 1999, i que consisteix en l’aplec i presentació de la llista dels topònims actuals no urbans de les Illes Balears. L’any 2003 s’hi incorporà Xavier Gomila, per Menorca, i l’any 2004 Enric Ribes, per Eivissa i Formentera.

Els objectius del treball són els següents:

1. Oferir una amplíssima mostra de la toponímia actual no urbana de les Illes Balears.
2. Fer una actualització de les dades toponímiques obtengudes aquests darrers anys en el marc dels grans projectes de recerca toponímica.
3. Orientar les persones usuàries dels topònims en els aspectes gràfics i formals d’acord amb la normativa ortogràfica i gramatical vigent.
4. Subministrar els materials pertinents a l’administració i, sobretot, als geògrafs, per a dur a terme el futur Nomenclàtor toponímic georeferenciat de les Illes Balears (NOTGIB).
5. Oferir als investigadors una base de dades suficientment representativa per a estudiar qualsevol aspecte relacionat amb la toponímia insular.
6. Ajudar a l’administració en la tasca de retolació dels indrets toponímics amb la deguda grafia i forma.