Vilafranca de Bonany

Informadors

Antoni Amengual Amengual “de can Gorrió” (1934).
Antoni Amengual Barceló “Gorrió” (1942).

Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950), (coord.).

Jordi Rosselló Barceló “de sa Plaça” (1973).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017