Valldemossa

Informadors

Antònia Maria Calafat Rivas “de can Garrit” (1967).
† Pere Castell Oliver “de sa Sínia”: (1942-2016).

Francesc Mulet Jiménez “de can Barrera” (1972).

Miquel Ripoll Rutlan “de can Bonshoms” o “de Son Niu” (1939), (coord.).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017