Son Servera

Informadors

† Joan Artigues Servera “Randa” (1930-2013).
Joan Bauzà Vives “Teret” (1964).
Pere Fidel Castro Lliteres “de can Costa” (Manacor, 1986).
Margalida Esteve Servera “Pasta” (1925).

Francisca Mas Esteve “Pasta” o “Frare” (1959), (coord.).
Bartomeu Mas Vives “Frare” (1930).
† Sebastià Mas Vives “Frare” (1921-2013).
Mateu Servera Riera “Fena” (1932).

Antoni Servera Servera “Monjo” (1965).
Joan Vallcaneres Llull “Lluís” (1935).
Miquel Vives Sard “Guidó” (1939).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017