Sóller

Informadors

Joan Bisbal Coll “des Mirador” (1934).
Joan Cabrer Far “de ca s’Alaronera” (1943).
Lluc Antoni Coll Bernat (1954-2013)
Joaquim Golard Urgell “es Fosser” o “des Cementeri” (1937).

Maria de la Creu Noguera Miralles “Creu” (1958).
Plàcid Pérez Pastor “en Plàcid” (1950), (coord.).

Antoni Quetglas Cifre “Copinso” (1980).
Antoni Rutlan Ripoll “de can Marc” (1940).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017