Santa Maria

Informadors

Mateu Morro Marcé “de can Morro” (1956), (coord i loc.).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017