Santa Margalida

Informadors

Antoni Mas Forners “de can Foc” o “de ca sa Carbonera” (1968), (coord.).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017