Santa Eugènia

Informadors

Francesc Capó Canyelles “Capó” (1948)
†Josep Coll Bibiloni “Torres” (1930-2012).
Àngela Martorell Rigo “de can Coves” o “de can Freixura” o “des Telèfon” (1934).

Magdalena Mulet Roca “de can Llarg” (1929).
Ramon Parets Vidal “de ses Rotes Velles” (1934), (coord. i loc.).

Guillem Rom Crespí “de can Rom” (1933).
Martina Vidal Pericàs “can Jovet” (1925).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017