Sa Pobla

Informadors

Llorenç Canyelles Crespí, “Magarro” (1934), (coord.).
Gabriel Cladera Comes “Collut” (1936).
† Pau Cladera Comes “Collut” (1931-2012).

 

Joan Franc Ballester “Goris” (1937).
Francesc Lillo Colomar “de ca sa Pollencina” (Alaró, 1961).
Mateu Serra Riutort “Negret” (1945).

† Antoni Serra Serra “Xineta” (1926-2011).
Antònia Serra Soler “Mussola” (1945).
Antoni Torrens Gost “de can Mama” (1937).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017