Muro

Informadors

Francesc Lillo Colomar “de ca na Pollencina” (Alaró, 1961).
Pau Mateu Vives “de ca na Vives” (1965), (coord.).

Antoni Molines Juan “Moliner” (1953).
Jaume Perelló Petro “Xato” (1939).

Joan Ramis Mas “Pubil Fort” (1927).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017