Montuïri

Informadors

Francesc Canuto Bauzà “Canuto” (Palma, 1950).
Antoni Gomila Martorell “Mas” (1946).

Joan Miralles Monserrat “Porrerenc” (1945), (coord. i loc.).
Melcion Nicolau Jaume “Gran” (1933).
Miquel Rigo Amengual “Pèl” (1937).
Pau Roscar Garau “Titina” (1928).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017