Marratxí

Informadors

Joana Adillon Sastre (Palma, 1966), (coord.).
Julià Colom Ferrà “de can Putxet” (1934).
Joan Joan Garau “de can Xarret” (1923).

Apol·lònia Munar Jaume “de can Barbut” (1927).
Catalina Ramis Ramis “de can Cerol” (1956).
Maria Serra Batle “de ca sa Salera” (1938).
Xisco Tomàs Mas “des Cafè” (1961).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017