Maria de la Salut

Informadors

Bernat Carbonell Colombram “Pineda” o “Marget” (1932).

Eulàlia Maria Carbonell Ferriol “de can Bernat Pineda” (1985).

Bartomeu Pastor Sureda “de Deulosal” o “Cotó” (1950), (coord. i loc.).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017