Manacor

Informadors

Pere Fons Pasqual “de ses Cases Noves” (1935).
Joan Gomila Gomila “de Son Ramon” (1941).

Sebastià Llinàs Barceló “Garriguer” (1935).
† Joan Morey Nicolau “de can Ranqueta” (1940-2015).

Antoni Pasqual Andreu “Maia” (1972) (coord. i loc.).
Antoni Riutort Vives “Caragol” (1948).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017