Llucmajor

Informadors

Pere Bonet Roig “de s’Àguila” o “des Faro” (1937).
Celso Calviño Andreu “Saupeta” (1948).
† Sebastià Cardell Tomàs ( 1921-2015)
Joan Clar Monserrat “Boleno” (1952), (loc.)
† Miquel Font Oliver “Canador” (1927-2011).
† Bartomeu Font Tous “Canador” (1952-2016).
Mateu Ginard Sastre “de can Ginard” (1938).

Clotilde González Ballester “Queranio” (1952).
Caterina Janer Gomila “Gener” (1962), (coord.).
Joan Jaume Joan “de can Fanguet” o “Mussola” (1933).
Francesc Jaume Salvà “Reixac” (1938).
Franc Jaume Vic “Reixac” (1958).
† Pere Maimó Crespí “de can Móra” (1958-2013).

Montserrat Pons Boscana “Apotecari” o “de ses Figueres” (1953).
† Montserrat Pons Pons “Prim” (1923-2015).
Hermenegildo Reda Soler “Metildo” (1936).
Joan Sáez Vera “en Sáez” (1948).
Miquel Salvà Llull “Tacó” (1952)
Vicenç Vaquer Covas

 

 

 

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017