Llubí

Informadors

† Guillem Alomar Perelló “de can Coves” (1928-2015).

Miquel Cladera Sabater “de cas Peon” (1932), (coord.).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017