Inca

Informadors

Bernat Amengual Martorell “de Son Bordils” (1949).
Gabriel Amer Perelló “de can Berruga” (1925).
Bartomeu Artigues Coll “de cas Marier” o “de sa Teulera” (1936).
Bernat Canyelles Mairata “de cas Coronat” (1956).

† Josep Feixas Comadevall “es Català” (1934-2012).
† Joan Martorell Coll “de can Valent” (1927-2012).
Gabriel Pieras Salom “de can Pieres”: (1942), (coord.).
Antoni Pujol Brunet “es President” (es Secar de la Real, 1938).

Pau Ramis Fiol “des Tiradors” (1954).
Joan Truyol Truyol “de Son Sastre” (1935).
Paula Valriu Llinàs “de can Nicolau” (1953), (coord. i loc.).
Francisca Vives Amer “de cas Botiguet” (1957).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017