Fornalutx

Informadors

Joan Albertí Sastre “Murons” (1946), (coord.).
† Benet Busquets Marroig “de can Benet” (1934-2015).

Joan Antoni Estades de Moncaire i Bisbal “de Moncaire” (1939).
† Antoni Puig Arbona “Murons” (1932-2016).

Joan Vicenç Ripoll “de sa Cabana” (1933).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017