Felanitx

Informadors

Marc Adrover Roig “Pau” (1938).
Francesc Antich Adrover “Xabec” (1947).
Josep Grimalt Vidal “Rotger” o “de sa Cova” (1947).

Francisca Nicolau Prohens “des Guano” (1960).
Llorenç Nicolau Prohens “des Guano” (1964).
Jaume Obrador Bordoy “Rosselló” (1944).

Maria Obrador Rosselló “de can Pollença” (1959).
† Antoni Vidal Monserrat “Genàs” (1942-2016).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017