Esporles

Informadors

Onofre Rutlan Salamanca “Cameta” o “de Son Fort” (1958), (coord. i loc.).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017