escorca

Informadors

P. Jesús Deán Zugasti “Pare Dean” (1934), (coord.).

Martí Solivellas Ferrer “de Son Colom” (1952), (loc.).

Pere Solivellas Ferrer “des Cosconar” (Pollença, 1947).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017