Deià

Informadors

Bernat Lluís Coll Homar “de ca na Mateua” (1954).
Miquel Coll Jaume “de sa Fonda” (1934).
Maties Marroig Bauçà “des Clot” (1930).
Josep Martínez Martí “es Català” o “el Josep” (1949).

 

Bartomeu Muntaner Carbonell “de Son Ripoll” (1969).
† Gabriel Payeras Vives “de Son Bujosa” (1935-2012).
Joan Puigserver Rutlan “des Figueral” (1975).
Magdalena Ripoll Vives “de Son Bauçà” (1945), (coord. i loc.).

Catalina Rutlan Mas “de can Marc” (1961).
Pere Rutlan Ripoll “de can Marc” (1930).
Antoni Rotger Rutlan “Trona” (1916).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017