Costitx

Informadors

† Joan Cantarellas Ferrer “Cantarellas” o “de ca s’Estrella” (1929-2016).

Jordi Ferragut Vallespir “de can Queleta” (1963).

Antoni Salas Roca “de can Pere Pina” (1974), (coord.).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017