Consell

Informadors

Bernat Campins Llabrés “de can Marratxí” (1965), (coord. i loc.).
Antoni Colom Isern “Ribes” (1923).

 

 

† Jaume Fiol Campins “de can Let” (1919-2014).
Miquel Pizà Garcies “de can Llana” (1937).

 

 

Manel Santana Morro “de can Tòfol” (1972).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017