campos

Informadors

Sebastià Abraham Vidal “Xorquet” (1948).
Andreu Adrover Lledó “Pulsera” (1932).

Guillem Bauzà Ballester “Mallol” (1957).
Sebastià Coves Adrover “de can Banyat” (1963), (coord. i loc.).

 

Miquel Coves Solivellas “de can Banyat” (1944).
Andreu Ginard Adrover “Caganya” (1932).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017