Calvià

Informadors

Agustí Aguiló i Llofriu (Palma, 1964), (coord.).
Gabriel Capllonch Vich “de can Vador” (1931).
Antoni Castell Gayà “Biscaí” (1935).

Antoni Ferrer Roig “l’Amo de ses Algorfes” (1946).
Bartomeu Morey Barceló “de ses Barques” (1930).

Josep Noguerol Mulet “de can Mulet” (Palma, 1957).
Antoni París Muelle “París” (1935).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017