Artà

Informadors

Gabriel Esteve Massanet “Metxo” (1945).
Llorenç Femenias Bauzà “Algaira” (1922).
Gabriel Ginard Serra “de sa Curia Vella” (1946).

Rafel Ginard Vaquer “Pentinat” (1971).
Jaume Guiscafrè Danús “Violí” o “Rata” (1968).
Miquel Pastor Tous, “Rabassó” (1959), (loc.).
Joan Perelló Amorós “Barrines” (1944).
Maria Esperança Pérez Caselles “Santa” (Capdepera, 1975), (coord.).
Llorenç Planisi Escanelles “Canall” (1942).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017