Andratx

Informadors

† Mateu Alzina Oliver “de can Guillem Rosa” (1933-2013).
Jaume Bover Pujol “de can Joan Gran” o “Garriga” (Vosges, França,1945).
Nicolau Dols Salas (1967) (coord.).
Gabriel Ensenyat Pujol “Verd” (1961).

Vicenç Fleixes Alemany “des Autos” (1949).
Gabriel Jofre Mir “Conrer” (1940).
Francesc Lillo Colomar “de ca sa Pollencina” (Alaró, 1961).
Rafel Oliver Grammàtico “Grammàtico” (1964).
Josep Pujol Alemany “Morella” (1935).
Guillem Pujol Palmer “de ca na Moixa” (1951).
Mateu Ramon Lidón “de can Calut” o “s’Arxiver” (1970).
Macià Tomàs Ensenyat “des Teatro” (1934).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017