Algaida

Informadors

Joan Capellà Galmés “Pastora” o “Joan de Randa” (1955).
Catalina Mas Targa “de sa Pleta” (Palma 1938).

† Pere Mulet Cerdà “de can Cerdà” (1938-2016).
Miquel Sastre Pujol “Fillolet” (1947) (coord. i loc.).
Bernat Servera Ribes “Miquelet” (1943).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017