Alcúdia

Informadors

Francesc Aloy Crespí “Paiaigua” o “Fava” (1944).
Manolo Espinosa Galán “Espinosa” (1947).
Joan Ferrer Campomar “Rialla” (1948).

Miquel Font Serralta “de can Tomàs” (1961) (coord.).
Joan Llompart Pascual “Cotona” o “Rasolí” (1943) (loc.).
Bartomeu Palou Corró “Banya” (1947).
Salvadora Riutort Mir “Dora”(1961).
Mateu Salord Bonafè “Nyany” (1931).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017