Alaró

Informadors

Antoni Colom Sastre “de can Berruga” (1937)
Antoni Gomila Coll “Gomila” (1928).
Andreu Guasp Rosselló “Tonet” (1944).
Andreu Mateu Sastre “des Pisos” o “de ca sa Sabatera” (1965) (loc.).
† Joan Pol Bibiloni “de ca na Juanita” (1917-2011).
Francesc Rayó Comas “Xinxa” (1937).
Francesc Rosselló Campaner “Maio” (1940) (coord.).
† Gabriel Rosselló Roig “de sa Castellera” (1912-2007).
Gabriel Sastre Borràs “Neo” (1937).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017