Palma

Informadors

Miquel Abraham Calafell, “de cas Villons” o “de can Plora” (1934).
Joan Aguilera Hermida (1953).
Cosme Aguiló Adrover “Gaspar” (Santanyí, 1950).
Felip Alemany Mateu “Lleter” o “Taxista” (1936).
Maria Alzina Busquets (1939).
Andreu Barceló Vaquer “de can Vinyes” o “de Son Mallol” (1940).
Marc Bonet Barceló “Marc de Son Ferrer” (1935).
Bartomeu Carrió Català “de cas Pubil” (1945).
Miquel Escanellas Garau (1965).
Federico Fajula Ventura (1934).
Pere Galiana Veiret (1942), (loc.).
Rosa Garau Mas “de Moreió” (1942).
† Miquel Genestra Duran (1927-1913).
Antoni Ginard Bujosa (1956).
Maria Ignàsia Mas Garau “de Son Seguí” o “de can Mirabò” (1944).
Miquel Massot Salom “de can Massot” (1951).
Ramon Pedrosa Morey (1944).
Guillem Ramis Amengual “de cas Mestre” (1926).
Guillem Ramis Sastre “des Caragol” (1936).
Josep Riera Vila (1942).
Maria Rosselló Rebassa “Campanera” (Campos, 1929).
Antoni Salvà Jaume “de can Senyora” (1933).
Joan Salvà Vidal “de can Fullaní” (1933).
Pere Socies Serra (1936).
Ricard Terrades Jofre “de can Banya” (1942).
Pau Tomàs Salvà “de can Rander” (1935).
Gaspar Valero Martí (1958).
Pere Vaquer Crespí “Ros”(1931).
Miquel Vives Mascaró “Vives”(Campanet, 1960), (coord.).

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017