Sant Lluís

Informadors

Joan Carreras Gomila “Talla” (1920)
Miquel Coll Pons (1928)

Josep Pons Febrer (1940)

Miquel Seguí Teixidor (1942)

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017