Es Mercadal

Informadors

Antoni Marquès Martí (1940)
Miquel Petrus Rosselló (1924-2015)

Bartomeu Pons Florit “de Santa Teresa” (1929-2011)

Aleix Riera Alonso (1953)

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017