Es Castell

Informadors

† Joan Portella Pons “de Santa Anna” (1924-2005)
† Ramon Saura Crespo “Barrancó” (1922-2005)

Bernat Seguí Teixidor “de Ca na Nena” (1947)
Eduard Serra “Busquets”(1934)

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017