Ciutadella

Informadors

† Onofre Benejam Moll “l’amo en Nofre”(1914-2010)
Antoni Bonet Bosch (1939)
Cisco Canals Cortés (1963)
Cristòfol Capó Riudavets “de Son Guillem” (1924)

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017