Alaior, Menorca

Informadors

† Miquel Fuguet Mercadal “de Son Fabiol” (1919-2014)
† Ramon Orfila Juanico “de sa Calç” (1916-2010)
† Bartomeu Pallisser (1924-2006)
† Joana Pons Melià “des Rafal” (1929-2015)
Bartomeu Pons Olives (1947)
Joan Pons Seguí “de Santa Ponça” (1936)
† Vicent Villalonga Orfila (1933-2016)

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017