Sant Joan de Labritja

Informadors

Joan Escandell Joan “de can Josepet”, de Sant Miquel (1931)
Joan Escandell Planells “de can Salvador des Port” (1948)
Antoni Ferrer Marí “de cas Quintals” (1918)
Antoni Marí Marí “de can Català”, de sa Cala (1934)
Antoni Marí Marí “de can Rota”, de sa Cala (1947)
Jaume Marí Marí “Refila de Portinatx” (1924)
Joan Marí Marí “de can Covetes”, de sa Cala (1938)
† Joan Marí Marí “de can Miquel d’en Joan”, de sa Cala (1918-2003)
† Joan Marí Marí “de can Xomeu Bosquets” (1926-2010)
Vicent Marí Marí “de can Guimó”, de Sant Joan (1909)

Francesc Marí Roig “de n’Andreu” (1934)
Josep Marí Torres, “d’en Miquel” (1932)
Josep Marí Torres “des Cotxo” (1927)
Antoni Riera Torres “de can Magdalè” (1945)
Josep Roig Escandell “de can Pep”, des Port (1924)
Vicent Roig Escandell “des Port” (1921)
† Antoni Torres Marí “d’en Toni”, de sa Cala (1911-2000)
Marià Torres Marí “de can Mariano d’en Sanç” (1923)
Vicent Torres Marí “de can Pere de s’Arenest” (1936)
Vicent Torres Marí “de can Reiet de Xarracó” (1926)

Antoni Torres Torres “de can Salvador”, de Portinatx (1920)
Joan Torres Torres “de can Lluquí de Xarracó” (1916)
Joan Torres Torres “de can Matar” (1929)
Joan Torres Torres “de can Pep d’en Iai” (1933)
Pere Torres Torres “de can Pep Lluquí de Xarracó” (1929)
Vicent Torres Torres “de can Vicent Joan” (1923)
Vicent Torres Torres “de sa Guaita” (1937)
Joan Tur Tur “de can Pep Solalles” (1920)
Josep Tur Tur “de can Moreno”, de Sant Mateu (1930)

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017