Sant Antoni de Portmany

Informadors

Vicent Bonet Ribas “de cala Salada” (1917)
Antoni Cardona Tur “Mosson” (1909)
Josep Cardona Tur “Cires de Sant Mateu” (1950)
Vicent Cardona Vingut “Mosson de s’Arraval”, de Sant Antoni (1924)
Josep Costa Bonet “d’en Cardona” (1921)
Miquel Costa Bonet “d’en Trull” (1929)
Lluc Costa Costa “Collpouàs” (1931)
Miquel Costa Costa “de can Bet” (1916)
Antoni Costa Tur “de can Guillem”, de Corona (1920)

Josep Costa Tur “de can Guillem”, de Corona (1932)
Josep Costa Tur “d’en Jaume”, de Corona (1927)
Vicent Ribas Costa “Reial” (1939)
Antoni Riera Bonet “d’en Pou” (1944)
Josep Riera Costa “d’en Pou” (1907)
Vicent Riera Costa “de can Riereta”, de Corona (1942)
Antoni Riera Torres “de can Magdalè” (1945)
Antoni Riera Tur “en Collet”, de Corona (1929)

Joan Serra Costa “de can Pinya” (1946)
Antoni Torres Bonet “de ca n’Esteve” (1911)
Joan Torres Costa “de can Mossènyer” (1921)
Miquel Torres Escandell “de cas Pujolet de Benirràs” (1916)
Antoni Torres Roig “de can Roques” (1936)
Joan Tur Costa “de can Pep Tur” (1954)
Joan Tur Roig “de can Lluquinó” (1942)
Joan Tur Tur “de can Pep Solalles” (1920)
Josep Tur Tur “de can Moreno”, de Sant Mateu (1930)

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017