Informadors

Francesc Albado Roig “de sa Calera” (1938)
Vicent Bonet Marí “de can Gerra”, de Sant Mateu (1920)
Francesc Bonet Redolat “de can Pep Bonet” (1936)
Vicent Bonet Riu-sec “Raios” (1936)
Albert Bonet Roig “Gerra” (1950)
Vicent Cardona Francisco “des Cabot” (1931)
Josep Maria Cardona Prats “de ca na Tura” (1922)
Maria Català Costa “Goia” (1926)
Josep Cerveró Tur “Pelegrí” (1917)
Joan Clapés Clapés “de can Sergent” (1920)
Josep Costa Ribas “Costa” (1949)
Francesc Costa Ros “des Terç” (1930)
Àngel Escandell Costa “de ca na Llulla” (1944)
Vicent Ferragut Ferrer “Ven-y-ven” (1918-2006)
Josep Ferrer Ribas “des Fusteret” (1936)
Vicent Ferrer Tur “Plater” (1916)
Vicent Guasch Cardona “Fontassa” (1909)
Domingo Guasch Serra “de can Domingo” (1917)
Abel Guasch Torres “Abelito des Niu” (1925)
Joaquim López Tur “de can Barda” (1934)
Josep Joan Joan Rosselló “Doanís” (1941)
Vicent Marí Guasch “de can Joan d’en Roques” (1930)

Vicent Marí Marí “de can Vicent de n’Andreu” (1931)
Josep Marí Ribas “de can Capità” (1930)
Josep Marí Ribas “Vedell” (1930)
Josep Joan Planells “Bernat” (1914)
Josep Planells Facundo “Frit” (1926)
Joan Planells Ferrer “des Patró” (1912)
Josep Planells Marí “Daifa” (1952)
Vicent Planells Riera “Daifa” (1921)
Francesc Planells Torres “Miquelitos” (1917)
Antoni Prats Calbet “des Coc” (1927)
Josep Ramon Marí “Tanques” (1931)
Vicent Ramon Serra “Roses” (1926)
Antoni Ribas Bonet “de can Pep Tomàs” (1954)
Josep Ribas Bonet “Josepí” (1947)
Josep Ribas Joan “Fillona” (1926)
Àngels Ribas Planells “de cas Adrians” (1945)
Joan Albert Ribas Planells “de cas Adrians” (1936)
Josep Ribas Planells “de cas Adrians” (1942)
Catalina Roig Costa “de can Lluís”, de Sant Mateu (1921)
Antoni Roig Costa “Lluís” o “d’en Bessó” o “de ses Palmeres” (1928)
Josep Joan Roig Marí “des Calero” (1905)

Josep Roig Miquel “de sa Casassa, de can Petit” (1928)
Vicent Roig Serra “Malacosta” (1943)
Salvador Roig Torres “Cardonet” (1925)
Joan Rosselló Tur “del Mar Blau” (1938)
Francesc Serra Bonet “de ses Coves” o “de Cas Serres” (1929)
Josep Serra Bonet “Palermet de ses Barbes” (1936)
Marià Serra Planells “de can Serra des Molí” (1943)
Joan Serra Ribas “de cas Serres” (1924)
Vicent Serra Ribas “de cas Serres” (1914)
Vicent Serra Tur “Matar” (1919)
Josep Joan Torres “Pep Joan” (1919)
Antoni Torres Bonet “, de cas Noi” (1919)
Vicent Torres Ferrer “, de can Cantó” (1912)
Antoni Torres Marí “, de can Lluquí” (1947)
Joan Torres Marí “, de can Rafal” (1950)
Pere Torres Marí “, de s’Arenest” (1921)
Vicent Torres Marí “Fèlix” o “Celleràs” (1921)
Vicent Tur Costa “Josepet” (1938)
Joan Tur Ramis “de sa Fonda Formentera” (1928)
Antoni Tur Roig “de ca na Manyana” (1927)
Joan Vedell Tur “de can Vedell” (1930)

Topònims

Llista aprovada a les reunions de la CTAL del 24 de gener de 2014, del 29 d’abril de 2015 i del 3 de març de 2017